2017/06/08

Zubimuxu aterpetxearen zerbitzua alokairu bidez kudeatzeko kontratazioa

Proposamenak aurkezteko epea ekainaren 12tik uztailaren 6ra izango da.

Goizuetako Udalbatzak, 2017ko maiatzaren 30ean egindako Osoko Bilkuran ondoren zehazten den kontratazioa egitea erabaki zuen:

Xedea: Goizuetako Zubimuxu Aterpetxearen zerbitzuaren ematea

Prozedura: Irekia

Luzapena: Kontratuaren iraupena 3 urtekoa izanen da, eta urteoro luzatu ahalko da, 6 urtez, gehienez ere 9 urte egin arte.

Balio estimatua, BEZik gabe, eta luzapenak barne: 22.314,05€

Balio estimatua, BEZik gabe, urtekoa: 2.480€

Proposamenak aurkezteko epea eta lekua: 2017ko ekainaren 12tik uztailaren 6ra Goizuetako Udalean edo postaz.


Administrazio-baldintza partikularren eta teknikoen plegua eta gainerako agiriak

jaitsi


* Plegua eta gainerako agiriak interesatuen esku daude Goizuetako Udalean ere:
  Goizuetako Udalaren idazkaritza
  Herriko Plaza, 4, 1.
  31754 Goizueta
  (9:00etatik 12:30etara).