2023/12/19

Zerbitzu anitzetako langilea

Merezimenduen balorazioa

Zerbitzu anitzetarko langilearen lan postua funtzionario-araubidean oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiak aurrera jarraitzen du. Hona hemen, merezimenduen balorazioa - emaitzak. 

*Erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte eta egokitzat jotzen dutena alegatu ahal izango dute 5 egun balioduneko epean, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Ondorengo dokumentuan, beharrezko informazio guztia.